Social Network :   
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ เป็นสถานที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย คุณ ณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ และ คุณ วิภาวรรณ์ อยู่สุขสุวรรณ์ เป็นผู้มีความสนใจและรักในวัตถุโบราณต่างๆ จึงได้เก็บรวบรวมสะสมทีละเล็กละน้อยไว้ตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้จากบรรพบุรุษตกทอด และอีกส่วนก็หาซื้อเอาบ้าง ทำให้บ้านที่อยู่อาศัยเต็มไปด้วยของเก่ามากมาย ใครผ่านไปผ่านมาก็จะบอกว่ามีของดีมากมายขนาดนี้ ทำไมไม่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ นำของเหล่านี้ไปจัดแสดงเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ ด้วยความคิดนี้ คุณ ณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ของจังหวัดอีกด้วย  
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
135 ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-218511, 037-218512, 081-2958218 โทรสาร. 037-218513
Copyright © 2012 Yusuksuwan Museum All rights reserved.